Bokettersyn og kontrollbesøk av Skatteetaten

Hvis Skatteetaten oppsøker foretaket ditt i forbindelse med bokettersyn eller kontrollbesøk, kan revisor be deg om ulike opplysninger. I appen finner du alle opplysninger du kan bli bedt om når det gjelder kassasystemet.

Skaff deg kassasystem

Journalminne
Trenger du tilgang til journalminnet, gjør du følgende:

- Åpne appen, gå til Kassasystem i menyen og velg Mine kasser.
- Trykk på kassen du vil ha ut journalminnet for, og velg Send journalminne. Journalminnet sendes da til e-postadressen din.

 

Z-rapport
Alle Z-rapporter lagres på iZettle-kontoen din i appen og står oppført i kronologisk rekkefølge. Rapportene er kun tilgjengelige for kontoeier. Gjør følgende for å få tilgang til dem:

- Åpne appen, gå til Kassasystem i menyen og velg Z-rapporter.
- Trykk på Z-rapporten du vil se. Du kan velge om du vil sende den på e-post eller skrive den ut.

Kassasystemet og kontrollenhetens modellbetegnelse og serienummer
Alle opplysninger om kassasystemet finner du nederst på kassasystemsiden i appen når kassen er åpen.

Her kan du lese av kassasystemets modellnummer, versjonsnummer og serienummer.

 

Opplysninger på kvitteringen
Kassabetegnelsen og kontrollenhetens nummer vises på alle kvitteringer. Dette er obligatoriske opplysninger som viser at kvitteringen er en kassasystemkvittering.

Need more help?

If you can't find what you're looking for, please get in touch. Our support team is available weekdays 9:00 am - 5:00 pm.

Call us on: 21 95 92 66