Krav på information om avgifter

Information på my.izettle.com
my.izettle.com under Försäljning hittar du information om kostnaderna för varje enskild korttransaktion. Bland annat kan du här se transaktionens referensnummer, beloppet som debiterats användaren (inklusive fördelningen mellan förmedlingsavgiften och vår avgift) samt transaktionens belopp i kontots valuta.
 
Information i avgiftslistan
Två olika avgifter redovisas i avgiftslistan. Utöver dem betalar vi på iZettle även in avgifter till andra parter som är involverade i betalningsflödet. Avgiften du betalar till oss påverkas inte av dessa avgifter. 
 
Avgift Sammanfattning
iZettles avgift Det här är den enda avgiften du betalar till oss på iZettle. Den baseras på din transaktionsvolym under en kalendermånad och debiteras som en procentandel av transaktionsbeloppet. Vi tar ut samma avgift oavsett kortets utgivare och typ.
Förmedlingsavgift Det här är avgiften vi betalar till kundens kortutgivare (en bank eller annan finansiell institution). Avgiften per transaktion varierar beroende på kortets märkte (t.ex. Visa eller MasterCard), typ (t.ex. konsument- eller företagskort) och var kortet utgivits.

Förmedlingsavgiften kan variera beroende på vilken inlösare vi använder. Inlösaren är den part som hanterar kortbetalningarna mellan dina kunder och oss på iZettle. Vi använder Bambora och Elavon som inlösare. Förmedlingsavgiften som debiteras av Bambora och Elavon tillhandahålls separat i prislistan. Du kan se detaljerade uppgifter om Bamboras och Elavons avgifter här.

Behöver du mer hjälp?

Kontakta oss om du inte hittar det du söker. Vårt supportteam finns på plats på vardagar mellan 9:00 och 17:00.

Du når oss på 010-888 72 67.

Busiest hours
Behöver du mer hjälp?: help@izettle.com