Importera och exportera produkter

Om du vill lägga till eller redigera många produkter i ditt produktbibliotek kan du använda vår funktion för import och export. Den är perfekt om du har en butik med många olika produkter och du kan även ladda upp streckkoder för dina produkter.

 1. Importera produkter
 2. Exportera och redigera produkter
 3. Bra att veta

Importera produkter

1. Ladda ner Excel-mallen

Logga in på my.izettle.com och gå till Produkter. Klicka på "Exportera Excel" för att ladda ner ett kalkylark. 

2. Lägga till information


Excel-filen har följande kolumner och i dessa lägger du till information om dina produkter. För att lägga till en ny produkt lägger du bara till information i nästa tomma rad i kalkylarket. 
 • Produktnamn: Produktens namn. (Obligatoriskt.)
 • Namn på variant: Varianter av produkten som färg, storlek eller smak kan läggas till här. Alla varianter måste ha exakt samma produktnamn för att kunna kopplas till varandra, och namnet är skifteslägeskänsligt. (Valfritt.)
 • Pris: Produktens eller variantens pris. Lämna detta tomt om du vill ange ett pris vid betalningen. (Valfritt.)
 • Streckkod: Om du har produkter med streckkoder kan du lägga till streckkodens nummer i denna kolumn. Sedan kan du skanna produkten i iZettle Go-appen om du har anslutit en streckkodsläsare som stöds. (Valfritt.)
 • Enhetsnamn: Om din produkt säljs per styck kan du lämna denna kolumn tom. Annars kan du ange enheter som g (gram), m (meter) eller tim (timmar) här. Enhetsnamnen får högst vara 4 tecken. (Valfritt.)
 • Momssats: Ange momssatsen för produkten här. Du kan endast ange momssatser som är giltiga i ditt land: 0 %, 6 %, 12 % eller 25 %. (Valfritt.)
 • Produkt-ID: När du lägger till nya produkter lämnar du denna kolumn tom.
Ändra inte namnen på kolumnerna, ta inte bort kolumner och ändra inte på kolumnernas ordning.  

3. Importera Excel-filen

Spara ditt kalkylark i formatet .xls. På my.izettle.com/products klickar du på "Importera Excel". Dra och släpp Excel-filen i webbläsarfönstret eller välj filen från datorn.

4. Förhandsgranska

När Excel-filen har laddats upp kan du förhandsgranska importen. Eventuella fel som upptäckts kommer att markeras. 

Gör eventuella ändringar i Excel-filen och ladda upp den igen. När du är nöjd med förhandsgranskningen klickar du på ”Importera produkter”.

Exportera och redigera produkter

Om du redan har produkter i ditt produktbibliotek som du vill redigera kan du exportera produkterna och redigera dem i Excel och sedan importera ändringarna. 

1. Ladda ner dina produkter

Logga in på my.izettle.com och gå till Produkter. Klicka på "Exportera Excel" för att ladda ner ett kalkylark med dina produkter.

2. Redigera information 

Redigera informationen om dina produkter i kolumnerna som beskrivs ovan. Ändra inte produkt-ID. Produkt-ID är ett sätt för iZettle att veta om en produkt redan finns i ditt produktbibliotek. Ändra inte namnen på kolumnerna, ta inte bort kolumner och ändra inte på kolumnernas ordning. 

3. Importera Excel-filen och förhandsgranska dina ändringar

Spara och importera filen på samma sätt som ovan.

Bra att veta

Gör köpet snabbare med en streckkodsläsare
 • Alla varianter av samma produkt måste ha samma momssats.
 • Endast formatet .xls stöds, inte .xlsx eller .csv.
 • Du kan inte lägga till, ta bort eller redigera mappar genom den här funktionen.
 • Lämna inga tomma rader i mitten av Excel-filen.
 • Excel-filen får inte ha mer än 2 000 rader. Om du vill importera fler än 2 000 produkter kan du importera dem i omgångar.

Behöver du mer hjälp?

Kontakta oss om du inte hittar det du söker. Vårt supportteam finns på plats på vardagar mellan 9:00 och 17:00.

Du kan ringa oss på 010-888 72 67

Busiest hours