Artiklar
iZettle.com

Importera och exportera produkter

Om du vill lägga till eller ändra en stor mängd produkter i ditt produktbibliotek kan du använda vår import- och exportfunktion. Du kan smidigt skapa eller uppdatera din webbshop genom att lägga till produktinformation i en Excel-fil och sedan importera den till ditt produktbibliotek.

Importera produkter

1. Ladda ner Excel-mallen

Logga in på my.izettle.com och gå till Produkter. Klicka på länken för att ladda ner Excel-mallen.
Om du redan har produkter i ditt bibliotek kommer du till mallen genom att trycka på "Importera". I fönstret som öppnas hittar du länken till mallen längst ner.

2. Importera dina produkter

a) För dig som använder appen iZettle Go (gäller ej iZettle E-commerce)
Följ instruktionerna nedan om ditt företag sköter all försäljning genom iZettle Go-appen. Använder du även iZettle E-commerce ska du följa de här instruktionerna istället.

b) För dig som använder både iZettle Go-appen och iZettle E-commerce 
Om ditt företag säljer både via vår app och via iZettle E-commerce ska du följa de här instruktionerna för att lägga till produkter.


När du ska lägga till en ny produkt fyller du på med information på nästa lediga rad i kalkylarket. Excel-mallen har följande kolumner: 

 • Namn: namnet på din produkt (obligatoriskt).
 • Annan enhet: Om din produkt säljs styckvis kan du låta den här kolumnen stå tom. Annars kan du här ange enheter som g (gram), m (meter) eller tim (timmar). Enhetens namn kan vara högst 4 tecken långt.
 • Moms: Fyll i momssatsen för din produkt här (utan procenttecken). Du kan bara ange momssatser som är giltiga i Sverige, dvs. 0, 6, 12 eller 25.

Följande kolumner används för produkter där det finns olika alternativ, t.ex. storlek, färg eller material:

 • Namn alt. 1: Om din produkt har olika alternativ anger du namnet på alternativ 1 här, t.ex. "Storlek".
 • Värde alt. 1: Om din produkt har olika alternativ anger du ett av värdena för alternativet här, t.ex. "Small", "Medium" eller "Large".
 • Namn alt. 2: Om din produkt har ett andra alternativ anger du namnet på det här, t.ex. "Färg".
 • Värde alt. 2: Om din produkt har ett andra alternativ anger du ett av värdena för alternativet här, t.ex. "Svart" eller "Vit".
 • Namn alt. 3: Om din produkt har ett tredje alternativ anger du namnet på det här, t.ex. "Material".
 • Värde alt. 3: Om din produkt har ett tredje alternativ anger du ett av värdena för alternativet här, t.ex. "Bomull" eller "Ull". 

Vad är alternativ och alternativvärden?

Om dina produkter finns i olika alternativ, t.ex. storlek, färg eller material, kan du lägga till dem till varje produkt i Excel-mallen. Dina produkter kan ha upp till tre olika alternativ i systemet. När du har lagt till ett alternativ (t.ex. storlek) kan du sedan lägga till olika värden för det alternativet (t.ex. small, medium och large).

När du har lagt in alla olika alternativvärden för din produkt i Excel-mallen ger detta ett antal olika varianter baserade på kombinationen av värdena.

 • Pris: Det här är priset på din produkt. Lämna fältet tomt om du vill ange priset i kassan.
 • Inköpspris: Det här är inköpspriset för din produkt.
 • Streckkod: Om du har produkter med streckkoder kan du lägga till streckkodsnumret i denna kolumn. Då blir det möjligt att skanna produkten i iZettle Go-appen. 
 • SKU: Det här är ett unikt ID du tilldelar en produkt. Genom att varje produkt tilldelas ett alfanumeriskt ID går den att spåra i samband med lagerhantering.
 • I lager: Det här är antalet produkter du har i lager. Om du fyller i ett antal här, kommer funktionen för lagerhantering automatiskt att aktiveras. När du har importerat Excel-filen ser du ditt nya lagersaldo under Lager-fliken på my.izettle.com. 
 • Variant-id: Lämna den här kolumnen tom när du lägger till nya varianter. Ett id skapas automatiskt för att undvika dubbletter i ditt produktbibliotek. 
 • Produkt-id: Lämna den här kolumnen tom när du lägger till nya produkter. Ett id skapas automatiskt för att undvika dubbletter i ditt produktbibliotek.

VARNING!
Låt kolumnerna stå kvar med exakt samma namn och ordning och ändra inte produkt-id eller variant-id. Vi behöver de här uppgifterna för att se om en produkt finns i ditt produktbibliotek sedan tidigare – så om informationen är borttagen kommer uppladdningen inte att fungera. 

3. Importera din Excel-fil


Spara ditt kalkylark som .xls eller .xlsx. Se till att namnet på kalkylbladet är detsamma som det i mallen. Gå sedan till my.izettle.com/products och klicka på "Importera". Dra och släpp din Excel-fil till webbläsarens fönster eller välj filen från din dator.

4. Granska din import

När din Excel-fil har laddats upp kan du granska din import. Systemet kommer att markera eventuella fel som hittas.
Gör de ändringar som krävs i din Excel-fil och ladda upp den igen. När du är nöjd med den granskade filen trycker du på Importera.

Exportera och ändra produkter

Om du redan har produkter i ditt produktbibliotek som du vill ändra, kan du exportera dina produkter, redigera dem i Excel och sedan importera ändringarna.

1. Ladda ner dina produkter

Logga in på my.izettle.com och gå till Produkter. Klicka på "Exportera" för att ladda ner ett kalkylark med dina produkter.

2. Redigera information

Ändra informationen om dina produkter i de kolumner som anges ovan.

VARNING! Ändra inte kolumnernas namn, ta inte bort kolumner och ändra inte ordningen på dem. Ändra inte produkt-id eller variant-id. Vi på iZettle behöver id-numret för att se om en produkt redan finns i ditt produktbibliotek.

3. Importera din Excel-fil och gå igenom dina ändringar

Spara och importera din fil på samma sätt som ovan.

Bra att veta

 • Alla varianter av samma produkt måste ha samma momssats.
 • De filformat som stöds är .xls och .xlsx.
 • Funktionen kan inte användas för att lägga till, ta bort eller ändra mappar.
 • Ändra inte namn på kalkylbladet. Lägg inte heller till fler blad/flikar i Excel-filen.
 • Din Excel-fil kan inte ha mer än 2 000 rader. Om du vill importera fler produkter än så får du göra det i omgångar.

Hjälpte artikeln dig?

Något annat vi kan hjälpa dig med?

Kontakta vår support