Artiklar
iZettle.com

Integrera med Fortnox Bokföring

Vad är Fortnox Bokföring?

Fortnox är en molnbaserad plattform för ekonomiadministration. För mer information om Fortnox, deras integrationslicens samt prislista se Fortnox.

Hur kopplar jag samman iZettle och Fortnox?

Steg för steg

 1. Logga in på ditt iZettle-konto my.izettle.com.
 2. Gå till sidan Integrationer.
 3. Klicka på "Anslut" vid Fortnox-applikationen. Ett nytt fönster öppnas då upp där du anger din Fortnox API-kod.
 • 3.1. För att ta reda på din Fortnox API-kod så loggar du in på Fortnox med det konto du vill ansluta till iZettle.
 • 3.2. Klicka på ditt företagsnamn uppe till höger och välj sedan "Administrera användare".
 • 3.3. Klicka på knappen “Lägg till integration”. Sök efter "iZettle" och välj sedan alternativet "Integratör: iZettle AB; Integration: iZettle Go".
 • 3.4. Klicka “Godkänn”
 • 3.5. Kopiera API-koden

4. Klistra in din API-kod i iZettle-integrationen och klicka “Anslut”. Du kan endast använda koden en gång.

5. För att importen ska fungera smidigt behöver du ange vilka Fortnox-konton som du vill att dina iZettle-data ska importeras till. Konfigurera åtminstone de obligatoriska fälten och klicka på “Spara”.

Kan jag ansluta flera iZettle-konton till Fortnox?
Ja, du kan ansluta flera iZettle-konton till ditt Fortnox-konto.

Hur fungerar integrationen?

iZettle tillåter dig att dagligen importera din försäljningsdata till Fortnox. Integrationen är enkel och smidig att sätta upp, och när du har kopplat ditt Fortnox-konto och ställt in önskad konfiguration kommer iZettle börja importera försäljningsdata dagligen till Fortnox. Beroende på hur du ställer in integrationen kommer iZettle dagligen skicka en eller två verifikationer till Fortnox, bestående av en daglig aggregering av din försäljningsdata respektive avgifter samt utbetalningar.

Fortnoxs kontogrupper

iZettle konto

Fortnox Kontogrupper

Försäljning moms

3000-3799 Nettoomsättning

Utgående moms

2400-2999 Kortfristiga skulder

Tipping (Dricks)

2400-2999 Kortfristiga skulder

Presentkort

2400-2999 Kortfristiga skulder

Avgifter

5000-6999 Övriga externa rörelsekostnader

iZettle likvidkonto

1500-1799 Kortfristiga fordringar

Kassa

1900-1999 Kassa och bank

iZettle faktura

1500-1799 Kortfristiga fordringar

Swish

1900-1999 Kassa och bank

iZettle Advance

2400-2999 Kortfristiga skulder

Företagskonto/affärskonto

1900-1999 Kassa och bank


När sker överföringen?
När du konfigurerar integrationen kan du välja valfritt startdatum för importen, så länge det är under innevarande räkenskapsår. Data kommer då att importeras från iZettle till Fortnox retroaktivt fr.o.m. valt startdatum.
Observera dock att om du väljer ett datum som ligger långt bakåt i tiden kan den retroaktiva importen ta några dagar att genomföra.

Överföringen av data sker automatiskt från iZettle till Fortnox en gång per natt, mellan 01:00 och 05:00 GMT. När du aktiverat integrationen kommer iZettle-data att visas i Fortnox nästkommande dag.

Kan jag ändra startdatum i efterhand? 
När du har aktiverat integrationen och sparat konfigurationsinställningarna mellan iZettle och Fortnox så kan du inte ändra startdatum, eftersom det skulle resultera i duplicering av data under överlappande dagar.

Vilken information delas från iZettle till Fortnox?
När du godkänner integrationen mellan iZettle och Fortnox så ger du Fortnox tillstånd att ta del av din iZettle-försäljning och finansiella data. Du ger även iZettle tillåtelse att läsa av följande från Fortnox: 
“Bokföring”, “Kostnadsställen”, “Företagsinformation”, “Valuta”, “Kund”, “Faktura och Fortnox Finans”, “Order”, “Betalningar”, “Fortnox-inställningar” och “Ta bort verifikat”.

Hur undviker jag att min försäljning dupliceras i Fortnox om jag använder en annan POS app än iZettle som redan är integrerad med Fortnox?
Om du använder en POS app som inte är iZettle och som redan är ansluten till Fortnox, stäng då av "Importera iZettle säljdata till Fortnox" för att undvika duplicering av försäljningsdata. Du behöver då bara importera utbetalningar från iZettle samt iZettles transaktionsavgifter till Fortnox. Du gör detta genom att välja ett konto för “Avgifter” för bokning av iZettles transaktionsavgifter, ett konto för “iZettles likvidkonto” för att se dina iZettle-transaktioner samt ett “Bankkonto” för bokning av utbetalningar från iZettle till ditt bankkonto.


Varför saknas vissa av mina Fortnox-konton i alternativen?
Konton i Fortnox som har någon av följande inställningar är inte tillåtna:

 • Obligatoriskt kostnadsställe
 • Obligatoriskt projekt
 • Transaktionsinfo ej tillåtetAlla konton som har en eller fler av dessa inställningar kommer inte visas som alternativ på konfigurationssidan.

Hur fungerar dataöverföringen mellan iZettle och Fortnox mer exakt?

iZettle Försäljning och Returer

Val av konto 
Om du använder iZettle Go som din POS app, aktivera då import av iZettle säljdata till Fortnox. När du aktiverar importen, säkerställ då att du väljer ett konto per momssats i Fortnox. Aktivera ej importen av iZettle försäljningsdata till Fortnox om du använder en annan POS app som redan synkroniserar försäljningsdata med Fortnox, då du annars riskerar att duplicera iZettles försäljning i din bokföring.

Hur visas iZettles data i Fortnox?
Om import av säljdata är aktiverad så kommer iZettle att överföra en verifikation till Fortnox dagligen som innehåller samtliga försäljningar och returer. Dessa kommer sedan att bokas på dina förvalda konton, fördelas per momssats.

 

iZettle dricks

Val av konto
iZettle kommer att boka dricks som du får via iZettles kortläsare på det konto som du valt för dricks.

Hur kommer det att se ut i Fortnox?
En kredittransaktion kommer att bokföras på det konto som du har valt för dricks.

iZettle presentkort

Val av konto
iZettle kommer att bokföra sålda och inlösta presentkort på det konto som du har valt för presentkort.

Hur kommer det att se ut i Fortnox?
Sålda presentkort kommer att bokföras som kredittransaktion på det konto som du har valt för presentkort:

När ett presentkort blir inlöst av köparen bokförs det som debettransaktion på det konto som du har valt för presentkort:

iZettles avgifter

iZettle tar ut en transaktionsavgift baserad på en procentsats av dina korttransaktioner som görs med din iZettle-kortläsare. iZettle tar även ut avgifter för betalningar gjorda med iZettle Invoice samt för iZettle Advance, om du är berättigad till det. Avgifterna påverkar det belopp som betalas in på ditt bankkonto, då de dras av före utbetalning från iZettle. 

En transaktionsavgift till iZettle registreras i ditt Fortnox-konto på den dag som iZettle faktiskt tar ut avgiften, vilket inte alltid är samma dag som transaktionen skedde. Detta innebär att du kan se transaktionsavgifter för iZettle dyka upp i Fortnox dagen efter själva transaktionen.

Hur det kommer se ut i Fortnox
En separat rad (händelse) kommer att bokas i Fortnox fördelat per typ av avgift du betalar till iZettle.

iZettle kortbetalningar 

Val av konto
iZettle kommer att boka kortbetalningar på det konto som du valt som likvidkonto.

Hur det kommer se ut i Fortnox

iZettle Invoice

Val av konto 
iZettle kommer att boka fakturainbetalningar på det konto som du valt för iZettle invoice.

Hur det kommer se ut i Fortnox

iZettle Swish

Val av konto
iZettle kommer att bokföra Swishbetalningar på det konto som du valt för Swish.

Hur det kommer se ut i Fortnox

Klarnabetalningar

Val av konto
iZettle bokför Klarnabetalningar på det konto som du har valt som likvidkonto.

Hur det kommer se ut i Fortnox

iZettle Advance

Val av konto
För varje iZettle Advance som betalas ut kommer iZettle att bokföra:

 • En kredithändelse på det konto som du valt för iZettle Advance
 • En debethändelse på det konto som du har valt som iZettle likvidkonto

För återbetalningar av iZettle Advance kommer iZettle att bokföra:

 • En debethändelse på det konto som du valt för iZettle Advance
 • En kredithändelse på det konto som du har valt som iZettle likvidkonto

För iZettle Advance-avgifter kommer iZettle att bokföra:

 • En debethändelse på det konto som du har valt som avgiftskonto
 • En kredithändelse på det konto som du har valt som iZettle likvidkonto

Hur det kommer se ut i Fortnox
För det utbetalade förskottet

För förskottsåterbetalningar och avgifter:

Bankkonto

Val av konto
iZettle kommer att boka utbetalningar på det konto som du valt som bankkonto.

Hur det kommer se ut i Fortnox
En separat rad (händelse) kommer att bokas per betalningssätt du använt med iZettle.

Hjälpte artikeln dig?

Något annat vi kan hjälpa dig med?

Kontakta vår support