Chip og PIN-leser

Denne artikkelen inneholder informasjon om iZettle Pro

 

iZettle

Du må sette opp en iZettle-konto før du kan fullføre denne prosessen. Du finner informasjon om hvordan du gjør det og mer brukerhjelp for kortleseren din på www.izettle.com 

  1. Første gang du starter kortleseren, går den automatisk inn i sammenkoblingsmodus (paring). 
  2. Hvis det ikke er første gang du slår den på: Trykk på Bluetooth-knappen, og slipp den når Bluetooth-sammenkoblingssymbolet vises.
  3. Gå til innstillingene på iPad-enheten og slå på Bluetooth. Vent til "iZettle ###" vises, og trykk for å koble til. (### er de siste tre sifrene i kortleserens serienummer, som du finner på baksiden av enheten.)
  4. En sekssifret kode vises på iPad-enheten. Den samme koden skal vises på kortleseren. Bekreft på begge enhetene for å koble dem sammen. 
  5. Åpne intelligentpos-appen og gå til Innstillinger > Integrasjoner > iZettle > iZettle innstillinger og skriv inn iZettle-brukernavnet og -passordet ditt. 
 
 

Need more help?

If you can't find what you're looking for, please get in touch. Our support team is available weekdays 9:00 am - 5:00 pm.

Call us on: 21 93 72 02